Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem

Atbalsts mazajiem lauksaimniekiem

No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro lielu atbalstu. 

Pasākumā atbalsts paredzēts šādām mazajām saimniecībām:

  1. kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 ha,
  2. saimniecība atbilst mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai, ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā,
  3. atbalsta pretendents ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu,
  4. gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro,
  5. projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Atbalsta saņemšanai ir arī daži ierobežojumi. Atbalsta pretendents atbalstu nesaņem, ja tas:

  1. saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumos “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”, “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” vai “Lauku saimniecību modernizācija”;
  2. ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Atbalsta maksājumam attiecināmi ir tikai tie pretendenta ieguldījumi, kas tiks īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas). Atbalstāmos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi un ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem –  vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas).

Mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projektu pieteikumus var iesniegt, izmantojot Lauku atbalsta dieneta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Pieteikumu iesniedz projekta konsultants atbilstoši viņam piešķirtām tiesībām EPS. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju sarakstu skat. zemāk.

Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīti pēc reģionalizācijas principa.

Ar detalizētām prasībām pretendentam, darījumdarbības plāna saturu un detalizētiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai var iepazīties šeit.

Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts

Nosaukums Adrese Tālrunis E-pasta adrese
SIA “IB Konsultācijas” Striķu iela 2, Saldus, LV-3801 29435071 ibkonsultacijas@inbox.lv
SIA “AGFinance” Cepļa iela 1 – 8, Aizpute, LV-3456; Helēnas iela 28-20, Alūksne, LV-4301 63452958 29176909 anita@agfinance.lv       
SIA “Agande Finanses” Tūristu iela 1, Saldus, LV-3802 28633520 info@agande.lv
SIA “A.E.J. Consulting” Jāņa iela 1a, Jelgava, LV-3001 26131615 aejconsulting@apollo.lv
SIA “MVS+” Pils iela 14, Preiļi, LV-5301 26315587 mvs.plus@inbox.lv
SIA “Venso V” Stacijas iela 7, Ape, LV-4337 29608370 venso@inbox.lv
SIA “AIMO grāmatvedība” Tūristu iela 1, Saldus, LV-3801 26060061 aimog@inbox.lv
SIA “DAFI” Brīvības iela 66, Gulbene, LV-4401 26552515 grace9@inbox.lv
SIA “AZZZ” Stūri, Ķoņu pagasts, Naukšēnu nov., LV-4240 Rīgas iela 2, Rūjiena, LV-4240 29176158 siaazzz@inbox.lv
SIA “Pro Agro” Madonas iela 18, Murmastiene, Varakļānu nov., LV-4835 26470782 kaspars.gruduls@inbox.lv
SIA “Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs” Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018 63050220 admin@llkc.lv
Latvijas Biškopības biedrība Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004 63027762 25902500 liga.lapina-lapsina@strops.lv
SIA ”Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” Uliha iela 44, Liepāja LV-3401 63423259 29288879 dzintars.vjakse@gmail.com
SIA ”SALDO I.M.” Jūras iela 1a, Aloja, Alojas novads, LV-4064 26423456 26301826 sia_saldoim@inbox.lv
SIA ”GOLDINGEN” Gaismas iela 3-14, Kuldīga, LV-3300 29488039 26633862 projekti@goldingen.lv
SIA ”KS Risinājumi” Jaunceltnes iela 30A-19, Aizkraukle, LV-5101 26438208 29178483 Kasparssn@tvnet.lv
KS LPKS “Durbes grauds” Celtnieku iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447 29420944 26478917 info@durbesgrauds.lv
Piensaimnieku KS “Pienene KT” Pociema iela 15, Pociems, Katvaru pag., Limbažu novads, LV-4061 26404965 astrida.paulina@inbox.lv
SIA “GR Konsultants” Jūrmalas iela 10-5, Liepāja, LV-3401 25416801 grkonsultants@inbox.lv
SIA “Balodes birojs” Krasta iela 12, Grobiņa, LV-3430. 29428405 26490434 ibb123@apollo.lv
SIA “Bišu nams” Loka iela 1-52, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101 29704447 martins.berzins@bisunams.lv
Biedrība “Austrumlatgales birojs” “Akmeņlīči”, Putrāni, Krišjāņu pag., Balvu nov. LV-4574 29461960 ilgvars7770@inbox.lv

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte

Foto: Noah Buscher,  Unsplash