Administratīvo atbildību mežā noteiks Meža likums

Administratīvo atbildību mežā noteiks Meža likums

Šī gada 3. septembrī Ministru kabinets nolēma virzīt apstiprināšanai Saeimā grozījumus likumdošanā, kuri paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto administratīvo atbildību meža apsaimniekošanā un izmantošanā iekļaut Meža likumā.

Grozījumi Meža likumā neparedz būtiskas izmaiņas pārkāpumu un sodu sarakstā, taču tie visus ar administratīvo atbildību saistītos jautājumus apkopo vienā atsevišķā likuma nodaļā. Likumprojektā novērsta līdz šim pastāvošā pretruna par Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes kompetenču dublēšanos atsevišķu administratīvo pārkāpumu procesos.

Likumprojekts attiecas uz aptuveni 150 tūkstošiem meža zemju īpašnieku, kā arī uz visiem pārējiem zemes īpašniekiem vai valdītājiem, kuru zemē, kas nav mežs, aug koki. Tāpat dokuments attiecas uz jebkuru personu, kura uzturas mežā.

Grozījumi Meža likumā Saeimā tiks izskatīti un apstiprināšanas gadījumā stāsies spēkā reizē ar Administratīvās atbildības likumu.

Jaunākā publiski pieejamā VMD informācija par administratīvajiem pārkāpumiem mežā ir par 2017. gadu. Aizpērn par pārkāpumiem meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā sastādīti 312 protokoli. Izplatītākie bijuši medību noteikumu pārkāpumi (78 gadījumos), augošu koku patvaļīga ciršana vai bojāšana (60 gadījumos) un mežu atjaunošanas prasību pārkāpšana (54 gadījumos). 2017. g. spēkā stājušies 222 lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu. Smagāku pārkāpumu mežā gadījumos tiek piemērota kriminālā atbildība.

Informāciju sagatavoja Artis Bērziņš