Grozījumi MK noteikumos – tirdzniecībai paredzētām lopbarības sēklām būs jāveic atkārtota kvalitātes pārbaude

Grozījumi MK noteikumos – tirdzniecībai paredzētām lopbarības sēklām būs jāveic atkārtota kvalitātes pārbaude

31. maijā spēkā stājušies valdības 28. maijā apstiprinātie Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”, precizējot vairākas lopbarības augu sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai noteiktās prasības. 

Tā kā sēklaudzētāja un sēklu tirgotāja reģistrācijas apliecība no Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) ir pieprasīta tikai dažas reizes, turpmāk VAAD pēc personas pieprasījuma neizsniegs reģistrācijas apliecību, bet gan paziņos lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā elektroniska vai papīra dokumenta veidā. 

Lai nodrošinātu, ka sēklu kvalitāte atbilst pavaddokumentos norādītajai kvalitātei, ir ieviesta prasība tirdzniecībai paredzētām sēklām veikt atkārtotu kvalitātes pārbaudi pēc tam, kad pagājis noteiktais sēklu glabāšanas termiņš, ņemot vērā sēklu uzglabāšanas ilgumu un sēklu mitrumu. 

Noteikumi papildināti ar prasību sēklaudzētājam nodrošināt dienesta inspektoram sēklu parauga noņemšanai piemērotus apstākļus, tostarp gaišu telpu un tīru darba virsmu, lai, noņemot sēklu paraugu, netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai. 

Turpmāk nelieliem sēklu iepakojumiem etiķetē norādāmo informāciju varēs norādīt arī uz iesaiņojuma marķējuma. 

Noteikumi papildināti ar sēklaudzēšanas un tirdzniecības prasībām inkarnāta āboliņam Trifolium incarnatum L. un Ungārijas vīķiem Vicia pannonica Crantz, savukārt smilts vīķi Vicia villosa Roth., ņemot vērā lopbarības augu sugu sadalījumu grupās sēklu partiju pēcpārbaudei, pārvietoti pie pirmās grupas lopbarības augu sugām. 

Noteikumos ietverta norma par fizisko personu datu aizsardzību, kā arī veikti vairāki redakcionāli precizējumi. 

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte