Šogad vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu

Valdība atbalstījusia Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”. Tas paredz lauksaimniekiem vienoto platības maksājuma avansu piešķirt kā īstermiņa bezprocentu aizdevumu. Savukārt lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem un lauksaimniekiem stabilizēs naudas plūsmu, kā arī nodrošinās ekonomisko dzīvotspēju un attīstību. 

Sākas pieteikšanās atbalstam pasākumiem meža platību paplašināšanai

Lauku atbalsta dienests no 5. maija līdz 5. jūnijam pieņems pieteikumus pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs, kur kopumā būs pieejams 770 400 eiro atbalsts.

Zemkopības ministrija sniedz plašu atbalstu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem Covid-19 izraisītās krīzes laikā

14. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos normatīvus, kas paredz no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sniegt atbalstu 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē un uzrauga ārkārtas atbalsta pasākumus lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

Izmaiņas iestāžu darbībā sakarā ar ārkārtas situāciju

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, valsts iestādes veic izmaiņas apmeklētāju apkalpošanas nodrošināšanā.

Ierobežojumi lauksaimniecības zemes iegādē ārzemniekiem

Lai noskaidrotu, kādi ierobežojumi lauksaimniecības zemes iegādē patiešām pastāv, uz ko ir vērsti un kāds ir to esamības mērķis, vērsāmies pie speciālistiem. Atbildes uz mūs interesējošajiem jautājumiem sniedza Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīne Cinkus.

Meži aizsargājamās dabas teritorijās ir pakļauti dažādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Par to, ar ko jārēķinās mežu īpašniekiem dažādu kategoriju aizsargājamās teritorijās, spēkā esošajiem ierobežojumiem un ar tiem saistītajām kompensācijām, stāsta Valsts meža dienesta Meža resursu pārvaldības departamenta Meža un vides aizsardzības daļas vecākais referents Andris Ziemelis.

Lauksaimniecības zemes uzturēšana – ko svarīgi zināt ikvienam īpašniekam?

Ja jums pieder lauksaimniecībā izmantojama zeme, vispirms svarīgi atcerēties, ka tas nav tikai peļņu nesošs resurss. Lauksaimniecības zeme ir īpašums, kuru tā īpašniekam ir pienākums apsaimniekot, veikt dažādus maksājumus un pildīt citus ar lauksaimniecības zemi saistītos pienākumus.

Sējumu un lopu apdrošināšana – lauksaimnieku sirdsmieram

Apdrošinot dzīvniekus, sējumus un stādījumus, zemnieks novērš finansiālos zaudējumus, kas var iestāties pēc kāda no riskiem. Zaudējumu gadījumā var tikt atlīdzināta neiegūtās ražas vērtība vai daļa no apdrošinājuma summas atbilstoši nodarītajiem zaudējumiem procentos.

Meža stādīšana rudenī

Rudens – tas ir laiks, kad var stādīt mežu! Meža atjaunošana ir meža audzēšanas sākuma posms. Mežsaimniecībā ir svarīgi atbilstošā laikā atjaunot izcirstās mežaudzes. Lai to izdarītu pēc iespējas kvalitatīvāk, ir nepieciešams izvēlēties labu stādāmo materiālu, kas noteiks jaunā kociņa pirmos dzīves gadus jaunajā vidē.

Brokeri palīdzēs veikt maksimāli izdevīgus darījumus ar lauksaimniecības zemēm un mežiem

Daudziem lauksaimniecības zemju un mežu īpašniekiem un to potenciālajiem pircējiem nereti rodas grūtības ar sev piederošā vai pirkšanai noskatītā zemes īpašuma novērtēšanu. Tas rada potenciālu risku pārdot savu īpašumu par pārāk lētu cenu, vai – attiecīgi – iztērēt pārāk daudz naudas par iegādāto zemi vai mežu. Tādēļ darījumos gan pārdevēji, gan pircēji bieži izvēlas sadarboties ar šīs jomas profesionāļiem – brokeriem.

Meža apsaimniekošana – īpašnieka pienākumi

Meža īpašnieka pienākums ir sev piederošam mežam veikt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībā. Meža inventarizāciju veic meža inventarizācijas jomā sertificētas personas, par kurām datus var iegūt VMD vietnē.

Turpinās pieteikšanās atbalstam vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu ģenētisko resursu saglabāšanai

Septembrī vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu audzētāji var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu – Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes audzētāji.

Lauksaimniecības zemes vērtību Latvijas reģionos nosaka tās produktivitāte

Latvijā jau kopš neatkarības atgūšanas novērojamas ievērojamas lauksaimniecībā izmantojamo zemju cenas starpības, kas īpaši izpaužas dažādu novadu lauksaimniecības zemju vērtību salīdzinājumā. To nosaka vairāku faktoru kopums, bet galvenais no šiem faktoriem ir zemes produktivitāte. Par to, no kā tā atkarīga, kādā veidā tiek noteikta, un par citiem būtiskiem jautājumiem pavēstīja Valsts zemes dienesta speciālisti.

Luminor banka – ar speciāliem piedāvājumiem tieši lauksaimniekiem

Luminor banka ir vienīgā Latvijā, kuras pakalpojumu klāstā ir īpaši piedāvājumi tieši lauksaimniekiem. Lauksaimnieki ir viens no Luminor stratēģiski nozīmīgiem segmentiem, un banka ir uzkrājusi pieredzi, lai būtu uzticams un kompetents partneris šajā jomā.

Zemes iegāde – pamatlietas, kas jāzina

Ne katru dienu saskaramies ar zemes īpašuma pirkšanas un pārdošanas darījumiem, tādēļ dažkārt neaizdomājamies par visiem būtiskajiem nosacījumiem, kas jāņem vērā, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu par jauno īpašumu vai garām palaistām juridiskajām niansēm.

Lauksaimniecības zemju vērtība aug, novados vērtību līmenis būtiski atšķiras

Daudziem zemju īpašniekiem un pircējiem nereti nācies lauzīt galvu par to, kā tiek noteikta jaukto īpašumu vērtība, kuros ietilpst ne tikai lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meži, bet arī ūdeņi, krūmāji, purvi. Lai noteiktu visu lauku zemju vērtību, ir izstrādāta lauku zemes vērtības aprēķināšanas formula, kas ietver visus nepieciešamos vērtību kritērijus.

Kā noteikt dažādu lauksaimniecības zemju un mežu vērtību

Lai varētu efektīvi saimniekot, lauksaimniecības zemju un mežu īpašniekiem ir svarīgi zināt savā īpašumā esošo zemes gabalu vērtību, jo laika gaitā dažādu apstākļu dēļ tā mēdz mainīties. Tas attiecas arī uz tiem, kas vēl tikai plāno iegādāties zemes īpašumus. Jāņem vērā arī to, ka šķietami līdzvērtīgas lauksaimniecības zemes platības dažādu faktoru dēļ savā vērtībā var būtiski atšķirties.

Zemes kreditēšanas programma – lauksaimnieku atbalstam

Lauksaimnieki jau septiņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Kādām klimata izmaiņām gatavoties?

Pie klimata maiņas sākam pierast gan īstermiņā, gan arī vērojot ilgtermiņa izmaiņas. Aplūkosim, ko par tām vēsta novērojumi un zinātnieku prognozes.

Sveiciens vasarā, godātais Agrozemes.lv lasītāj!

Esam izveidojuši šo portālu, lai sniegtu Jums noderīgu informāciju par dažādām lauksaimniekiem un mežsaimniekiem aktuālām tēmām, plānotajiem nozares pasākumiem un publicētu lauksaimniecības un meža zemju iegādes piedāvājumus. Mūsu žurnālistu komanda, sekojot nozares aktualitātēm, radīs saturu, kas būs Jums vērtīgs un izglītojošs.

Koku gredzenošana – vienkāršākais veids, kā tos nobeigt

Koki dažreiz pamanās ieaugt pilnīgā nevietā – pie māju sienām, pļavās un dārzos. Nocērtam – bet tūlīt viena koka vietā ataug vesels puduris. Katrs lauku cilvēks zinās, cik grūti ir tikt vaļā no nevietā ieaugušiem lapu kokiem. Pirms vairākiem gadiem ārzemju literatūrā tika publicēti stāsti par lielisku lapu koku pieveikšanas metodi – gredzenošanu.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes rādītāji

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāte raksturo zemes produktivitāti jeb labumu, ko augsne var dot īpašniekam, ja tā tiek pareizi apstrādāta un izmantota. Tā ir atkarīga no augsnes tipa, augsnes mehāniskā sastāva ,  augsnes skābuma reakcijas, meliorācijas sistēmas stāvokļa, zemes gabala kontūras, platības, akmeņainības, reljefa un citiem faktoriem.

Kalendārs

Pasākumi, notikumi, dokumentu iesniegšanas termiņi un cita noderīga informācija.