Regula, kas nodrošinās vienādus spēles noteikumus. Kāpēc zemnieki to vēlas pārcelt?

Regulas ieviešanas sarežģītības un koronavīrusa dēļ Eiropas Parlaments ar nozares asociāciju atbalstu lūdz Eiropas Komisijai uz gadu atlikt regulas stāšanos spēkā. Jaunie noteikumi vienkāršos produktu marķēšanu un bioloģisko produktu mārketingu, kā arī nodrošinās vienādus spēles noteikumus gan Eiropas Savienībā ražotiem, gan importētiem bioloģiskajiem produktiem. Tas ļaus garantēt vienādu produktu kvalitāti, kas īpaši svarīgi patērētājiem.

Zemkopības ministrija sniedz plašu atbalstu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem Covid-19 izraisītās krīzes laikā

14. aprīlī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos normatīvus, kas paredz no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” sniegt atbalstu 45,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē un uzrauga ārkārtas atbalsta pasākumus lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.

Saskaņošanai nodoti grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Šogad tiks pārtraukta brīvprātīgi saistīto atbalsta izmaksa Latvijas zemniekiem par galda rāceņiem un turnepšiem. Šādu lemumu paredz 23.janvārī saskaņošanai nodotie grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem. Savukārt Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksts tiks papildināts ar jaunu kultūraugu – lavandu. Grozījumos plānoti arī tehniski precizējumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā.

Stājušies spēkā degvielas tvertņu reģistrācijas noteikumi

Ar 2020. gada 1. janvāri stājas spēkā norma, kas nosaka, ka degvielas lietotājs, kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi savām vajadzībām, deklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 kub.m, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Plānotas izmaiņas traktortehnikas reģistrācijā un ceļu satiksmes noteikumos

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi projektu izmaiņām traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos un ceļu satiksmes noteikumos.

Apstiprināta valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apgrozāmo līdzekļi iegādei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā un akvakultūrā

Valdība otrdien, 3. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts programmas īstenošanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā un akvakultūrā. Jaunie noteikumi paredz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus saimnieciskās darbības veicējiem arī zvejniecībā un akvakultūrā, tādējādi papildinot finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

Administratīvo atbildību mežā noteiks Meža likums

Apstiprināšanai Saeimā tiek virzīti grozījumi likumdošanā, kuri paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto administratīvo atbildību meža apsaimniekošanā un izmantošanā iekļaut Meža likumā.

Grozījumi traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos

5. jūlijā spēkā stājušies Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie un valdības apstiprinātie grozījumi Grozījumi 2017. gada 6. jūnija noteikumos "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi".

Spēkā stājušies jauni noteikumi slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzībai un snieguma pārbaudei

Jauni noteikumi par pārraudzību un snieguma pārbaudi aitām, cūkām, gaļas kazām un trušiem

Jauni noteikumi gaļas liellopu pārraudzībai un snieguma pārbaudei

Grozījumi MK noteikumos – tirdzniecībai paredzētām lopbarības sēklām būs jāveic atkārtota kvalitātes pārbaude