Plānotas izmaiņas traktortehnikas reģistrācijā un ceļu satiksmes noteikumos

Plānotas izmaiņas traktortehnikas reģistrācijā un ceļu satiksmes noteikumos

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi projektu izmaiņām traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos un ceļu satiksmes noteikumos.

Latvijas transporta tirgū arvien vairāk tiek piedāvāti kravas automobiļi – seglu vilcēji vai arī kravas automobiļi ar kravas kastēm, kuri iepriekš citās ES dalībvalstīs ir reģistrēti kā lauksaimniecības pašgājējmašīnas jeb traktortehnika. Patlaban traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi noteic, ka šīs pašgājējmašīnas tiek reģistrētas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā kā speciālās pašgājējmašīnas apakšgrupā “cita speciālā pašgājējmašīna”. 

Tā kā šīs pašgājējmašīnas vizuāli un tehniski neatšķiras no N kategorijas kravas automobiļiem, ir svarīgi, lai tās tiktu reģistrētas atsevišķā apakšgrupā un netiktu sajauktas ar apakšgrupā “cita speciālā pašgājējmašīnas” reģistrēto traktortehniku. Tādēļ noteikumi traktortehnikas apakšgrupā “speciālā pašgājējmašīna” tiek papildināti ar jaunu apakšgrupu “A-pašgājējmašīna”.

Lai nodrošinātu drošu šīs tehnikas ekspluatāciju, tai tiks noteiktas arī papildu prasības bremžu iekārtu, balstiekārtu, stūres iekārtu un ātrumu ierobežojuma ierīces pārbaudē valsts tehniskajā apskatē. 

“A-pašgājējmašīnas”, kas reģistrētas apakšgrupā “speciālā pašgājējmašīna”, tiks pārreģistrētas apakšgrupā “A-pašgājējmašīna”, kad tiks veiktas darbības saistībā ar to pārreģistrāciju un izdota jauna reģistrācijas apliecība. 

Pašgājējmašīnu īpašniekam nav obligāts pienākums apmainīt reģistrācijas apliecību. 

Savukārt grozījumu projekts ceļu satiksmes noteikumos paredz ierobežot maksimālo braukšanas ātrumu līdz 60 km/h ārpus apdzīvotām vietām traktortehnikai, kas reģistrēta VTUA traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas apakšgrupās “A-pašgājējmašīna” vai “cita speciālā pašgājējmašīna”. 

Šīs pašgājējmašīnas vizuāli un tehniski neatšķiras no N kategorijas automobiļiem. Reģistrējot tos kā traktortehniku, uz tiem attiecas traktortehnikas ekspluatācijas noteikumi. Tādējādi šāda pašgājējmašīna ir atbrīvota no visām N kategorijas transportlīdzeklim noteiktām prasībām, piemēram, nav nepieciešama vinjete, tahogrāfs, ceļa nodoklis, 95. kods, CE transportlīdzekļu vadītāju kategorijas vadītāja apliecība. Šīs pašgājējmašīnas ir atļauts vadīt ar traktortehnikas vadītāju apliecību bez ātruma ierobežojuma, jo normatīvie akti to traktortehnikai nenosaka. Pastāv risks, ka komerckravu pārvadātāji nākotnē varētu importēt Latvijā šādas pašgājējmašīnas un reģistrēt VTUA, lai ar tām veiktu komerckravu pārvadājumus, radot negodīgu konkurenci komerckravu pārvadājumu sektorā, tādēļ tiek piedāvāts veikt izmaiņas arī satiksmes noteikumos.

Grozījumu projekts ceļu satiksmes noteikumos arī paredz, ka traktortehnikai ar pilnu masu virs 4000 kg turpmāk būs atļauts vilkt divas ar darba bremzēm aprīkotas divasu vai trīsasu piekabes – bez laika ierobežojuma. Lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību un brīdinātu tos par iespējamām briesmām, traktortehnikas vadītājam obligāti jāiededz mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns, ja traktortehniku vada savienojumā ar divām piekabēm, un braukšanas laikā abām piekabēm ir jābūt aprīkotam ar darba bremzēm. Ja kādai piekabei nevar pieslēgt bremzes, tad ar tādu sastāvu ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.

Vairāk informācijas par noteikumu projektiem iespējams iegūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē –„Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi””  un „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi””.

Noteikumu projekti vēl jāapstiprina valdībai.