Latvijā pieprasītākie traktori 2019. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra apkopojusi statistiku par 2019. gadā reģistrēto traktortehniku. Kopumā aizvadītajā gadā reģistrēti 665 jauni un 852 lietoti traktori.

Lielākie spēlētāji Latvijas lauksaimniecības tirgū – Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu Top 50

Tuvojoties kārtējā gada beigām, daudzi mīl atskatīties un atcerēties, kā gājis šajā posmā. Šajā rakstā, par pamatu ņemot „Lursoft” pieejamos datus, apkopota informācija par lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības jomā. Par atlases kritēriju uzņēmumu sarindošanai noteiktā secībā izmantoti„Lursoft” pieejamie dati par lauksaimniecības uzņēmumu apgrozījumu 2018. gadā.

Lauku un mežu zemes tirgū neliels samazinājums

Pēdējos divos gados lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju tirdzniecības apjomi Latvijā nedaudz samazinās, savukārt šo īpašumu vidējās cenas turpina palielināties. Valsts zemes dienesta (VZD) publicētie nekustamā īpašuma tirgus statistiskie rādītāji ļauj secināt, ka līdzīgas tendences bijušas vērojamas arī šā gada pirmajos sešos mēnešos.

Zemes kreditēšanas programma – lauksaimnieku atbalstam

Lauksaimnieki jau septiņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Pieaug lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvu loma tirgū

Latvijas lauksaimniecības un mežrūpniecības nozarē strādājošie ir apzinājušies, ka apvienošanās sniedz daudz priekšrocību. Par to liecina arī 2018. gada rezultāti, kas parāda gan neto apgrozījuma, gan biedru skaitu piegaugumu atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās.

Latvijas Zemes fondam – četri gadi

2015. gada 1. jūlijā darbību sāka Latvijas Zemes fonds, kas izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību saglabāšanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām mūsdienās un nākamajām paaudzēm. Latvijas Zemes fondu pārvalda Attīstības un finanšu institūcija "Altum".

Lauksaimniecības produkcijas cenu līmenis pērn audzis par 6%

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informācija liecina, ka 2018. gadā lauksaimniecības produkcijas cenu indekss, kas raksturo vidējo patēriņa cenu līmeņa kāpumu, palielinājās par 6%. Tā galvenais iemesls – augkopības produkcijas cenu indeksa kāpums par 14%. Lopkopībā ir vērojamas pretējas tendences – šajā jomā strādājošajiem cenas samazinājušās vidēji par 4,1%.

Pērn turpinājies apaļkoku iepirkuma cenu kāpums

Pagājušajā gadā apaļkoku vidējās iepirkuma cenas turpināja kāpt un sasniedza vēl nebijušus augstumus. Kokmateriālu cenu kāpumu ietekmējuši vairāki faktori, to starpā labvēlīgā situācija eksporta tirgos, koksnes (šķeldas) plašāka izmantošana apkurē un ierobežotas mežistrādes jaudas.