Pieaug lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvu loma tirgū

Pieaug lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares kooperatīvu loma tirgū

Latvijas lauksaimniecības un mežrūpniecības nozarē strādājošie ir apzinājušies, ka apvienošanās sniedz daudz priekšrocību. Par to liecina arī 2018. gada rezultāti, kas parāda gan neto apgrozījuma, gan biedru skaitu piegaugumu atbilstīgu lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās.

Apgrozījums aug

Kaut arī pagājušajā gadā laika apstākļi lauksaimniekus nelutināja, kopumā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību neto apgrozījums 2018. gadā pieauga par vairāk nekā 5%, palielinoties no 414.85 milj. EUR uz 436,00 milj. EUR.

Lauksaimniecības kooperatīvu apgrozījums

Visstraujākā izaugsme vērojama mežu nozarē, kurā atbilstīgo meža nozares kooperatīvu kopējais neto apgrozījums 2018. gadā vairāk nekā dubultojās un sasniedza 8.58 milj.EUR, salīdzinot ar 3,84 milj. EUR 2017. gadā. Apgrozījuma pieaugums vērojams arī piena, graudu, augļu un dārzeņu nozares kooperatīviem.

Sakarā ar to, ka gaļas nozarē pēdējo gadu laikā ir bijusi negatīva kooperācijas pieredze, šīs nozares lauksaimnieki ir kļuvuši piesardzīgi, izvēloties tālākai attīstībai dažādus sadarbības modeļus. Līdz ar to šīs nozares kooperatīvu apgrozījums ir krities.Tas samazinājies arī tehnikas pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

  2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads Izmaiņas % 2018. gadā pret 2017. gadu
Meži  –  –  –  –  –  0.58  1.09  1.85  3.84  8.58 223%
Augļi un dārzeņi  0.08  0.56  0.62  0.95  1.21  1.05  0.96  0.93  5.07  5.67 112%
Piens  39.57  61.20  79.83  84.92  90.22  81.59  44.19  49.75  81.78  87.00 106%
Graudi  134.59  114.33  155.67  232.56  264.68  248.61  275.13  352.34  324.04  334.66 103%
Tehnikas pakalpojumi  0.05  0.04  0.04  0.01  0.05  0.04  0.00  0.04  0.04  0.03 75%
Gaļa  2.07  0.04  0.10  0.19  0.46  0.27  0.09  0.10  0.08  0.06 75%

Palielinās kopējais biedru skaits

Saskaņā ar 2018. gada datiem kooperatīvos apvienojušies 4846 lauksaimnieki un mežsaimnieki. Lai arī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skaits ir pieaudzis par vairāk nekā 2,5%, ņemot vērā kopējo lauksaimnieku un meža īpašnieku skaitu Latvijā, tālākai izaugsmei vēl ir plašas iespējas.

Meža nozares kooperatīvi 2018. gadā parādījuši dinamisku izaugsmi arī kopējā biedru skaita ziņā – biedru skaits palielinājies no 362 meža īpašniekiem 2017. gadā uz 536 meža īpašniekiem 2018. gadā. Audzis ir arī atbilstīgu piena ražotāju kooperatīvu biedru skaits.

Graudu audzētāju kooperatīvu biedru skaits ir samazinājies, tomēr jāpiezīmē, ka samazinājums ir saistīts ar faktu, ka divi graudu audzētāju kooperatīvi, kuri atbilstības statusu bija ieguvuši 2017. gadā, 2018. gadā uz atbilstības izvērtēšanu nestartēja. Vērtējot 2017. un 2018. gada kopējo biedru skaitu 2018. gada 15 atbilstīgiem graudu audzētāju kooperatīviem, tad tas ir pieaudzis no 2156 uz 2237 biedriem.

Tehnikas pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un gaļas nozares kooperatīvo sabiedrību biedru skaits 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir samazinājies.

Arī augļu un dārzeņu nozarē ir vērojams biedru skaita samazinājums. Viens no iemesliem ir šīs nozares atbilstīgo kooperatīvu skaita samazināšanās no sešām uz piecām kooperatīvajām sabiedrībām, taču, ja graudu audzētāju vidū uz 2018.  gadā atbilstīgajiem kooperatīviem bija vērojams pieaugums, tad šajā nozarē tomēr vērojams neliels samazinājums.

  2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads Izmaiņas % 2018. gadā pret 2017. gadu
Meži 0 0 0 0 0 87 166 234 362 536 148%
Piens 2406 2758 2118 2506 2472 2373 2114 1975 1897 1953 103%
Graudi 1276 1271 1402 1556 1684 1798 1938 2176 2293 2237 98%
Gaļa 808 55 29 109 116 37 17 19 17 16 94%
Augļi un dārzeņi 117 107 70 64 78 51 82 85 142 99 70%
Tehnikas pakalpojumi 270 205 29 183 191 10 0 10 10 5 50%

* Atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai

Informāciju apkopoja Iveta Eglīte,
izmantoti Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas dati