Saskaņošanai nodoti grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Saskaņošanai nodoti grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Šogad tiks pārtraukta brīvprātīgi saistīto atbalsta* izmaksa Latvijas zemniekiem par galda rāceņiem un turnepšiem. Šādu lemumu paredz 23.janvārī saskaņošanai nodotie grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.

Savukārt Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu kodu saraksts tiks papildināts ar jaunu kultūraugu – lavandu, lai būtu iespējams identificēt un uzskaitīt šī kultūrauga platības.

Grozījumos plānoti arī tehniski precizējumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā.

Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem paredzētajā maksimālajā finansējuma apmērā 2020.gadam katram brīvprātīgi saistītā atbalsta veidam sadalījumā pa nozarēm izmaiņas netiks veiktas un paredzētas atbilstoši noteiktajam un Eiropas Komisijai paziņotajam apmēram.

Brīvprātīga saistītā atbalsta maksimālais apmērs šajā gadā plānots:
· par slaucamām govīm – 22,262 miljoni eiro,
· par liellopiem – 7,01 miljons eiro,
· par vasaras rapsi un vasaras ripsi – 1,003 miljoni eiro,
· par sertificētām labības sēklām – 760 833 eiro,
· par aitām – 634 794 eiro,
· par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām – 291 392 eiro,
· par cietes kartupeļiem – 207 146 eiro,
· par sertificētas sēklas kartupeļiem – 160 218 eiro,
· par kazām – 121 697 eiro.

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” vēl būs jāskata valdībā.

* BSA jeb brīvprātīgs saistītais atbalsts ir ar ražošanu saistīts atbalsts ar mērķi saglabāt ražošanu nozarēs, kas saskaras ar grūtībām. No 2015. gada Latvijā tiek piemēroti BSA par:
· slaucamām govīm;
· kazām;
· liellopiem;
· aitām;
· proteīnaugiem;
· cietes kartupeļiem;
· sertificētas sēklas kartupeļiem;
· sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām;
· sertificētu labības sēklu;
· miežiem;
· vasaras rapsi un vasaras ripsi;
· dārzeņiem;
· augļiem un ogām.

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte