Jauni noteikumi par pārraudzību un snieguma pārbaudi aitām, cūkām, gaļas kazām un trušiem

Jauni noteikumi par pārraudzību un snieguma pārbaudi aitām, cūkām, gaļas kazām un trušiem

24. maijā spēkā stājušies valdības 21. maijā apstiprinātie Ministru kabineta četri Zemkopības ministrijas sagatavotie noteikumos par pārraudzību un snieguma pārbaudi aitām, cūkām, gaļas kazām un trušiem.

Jaunie noteikumi aizstās

  • Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 528 „Aitu pārraudzības kārtība”,
  • Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 479 “Cūku pārraudzības kārtība”,
  • Ministru kabineta 2011. gada 6. augusta noteikumus Nr. 637 “Gaļas kazu pārraudzības kārtība”
  • Ministru kabineta 2011. gada 16. augusta noteikumus Nr. 649 “Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība”. 

Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu termins “pārraudzība” (kas līdz šim ietvēra datu uzskaiti gan par dzīvnieku produktivitāti, gan eksterjeru, un ģenētiskās kvalitātes noteikšanu) vietā turpmāk tiks lietoti divi termini: 
1) “pārraudzība” ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes datu uzskaiti, un pārraudzības mērķis – ar iegūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganāmpulkos, kas orientēti uz produkcijas iegūšanu,
2) “snieguma pārbaude”, kad iegūti dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (dati par dzīvnieku produktivitāti, eksterjeru u.c.) lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, ar kuriem tiek īstenotas audzēšanas programmā noteiktie mērķi un uzdevumi. Tātad ciltsdarbā iesaistītajos ganāmpulkos veic snieguma pārbaudi. 

Pārraudzība ganāmpulka īpašniekiem ir nepieciešama ganāmpulka menedžmentam, savukārt bez snieguma pārbaudes nav iespējama šķirnes dzīvnieku audzēšanas programmas īstenošana, jo snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos izlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai. Lai veiktu snieguma pārbaudi, saimniecībai ir jāvienojas ar atzītu biedrību par audzēšanas programmas īstenošanu. 

Jaunie noteikumi nosaka, kādas veidlapas un par kādiem dzīvnieku produktivitātes rādītājiem speciālistiem ir jāaizpilda un noteiktos termiņos jānosūta atbildīgajām iestādēm vai organizācijām. Par eksterjera vērtējumu, veicot snieguma pārbaudi, vērtētājiem ir jāveic nepieciešamās darbības saskaņā ar audzēšanas programmā noteikto. 

Pārraudzības un snieguma pārbaudes datu apstrādi par aitām, tāpat kā līdz šim, nodrošinās Lauksaimniecības datu centrs (LDC), un kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības un snieguma pārbaudes gadu un ievietos savā tīmekļvietnē.

Savukārt par trušiem, gaļas kazām un cūkām datu apstrādi veiks šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas.

Jaunie noteikumi par aitu pārraudzību un snieguma pārbaudi noteic, ka mainās aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes gads – turpmāk tas būs no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 

MK noteikumi Nr. 205 “Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

MK noteikumi Nr. 206 “Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

MK noteikumi Nr. 207 “Gaļas kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

MK noteikumi Nr. 208 “Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte