Spēkā stājušies jauni noteikumi slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzībai un snieguma pārbaudei

Spēkā stājušies jauni noteikumi slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzībai un snieguma pārbaudei

31. maijā spēkā stājušies valdības 28. maijā apstiprinātie Zemkopības ministrijas sagatavotie noteikumi Nr. 228 par pārraudzību un snieguma pārbaudi slaucamām govīm un slaucamām kazām. Jaunie noteikumi aizstāj Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”.

Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu termins “pārraudzība” (kas līdz šim ietvēra datu uzskaiti gan par dzīvnieku produktivitāti, gan eksterjeru, un ģenētiskās kvalitātes noteikšanu) vietā turpmāk tiks lietoti divi termini: 

  1. “Pārraudzība” ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes datu uzskaiti, un pārraudzības mērķis – ar iegūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganāmpulkos, kas orientēti uz produkcijas iegūšanu, Pārraudzība ganāmpulka īpašniekiem ir nepieciešama ganāmpulka menedžmentam, savukārt bez snieguma pārbaudes nav iespējama šķirnes dzīvnieku audzēšanas programmas īstenošana, jo snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos izlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai. Lai veiktu snieguma pārbaudi, saimniecībai ir jāvienojas ar atzītu biedrību par audzēšanas programmas īstenošanu. Atbilstoši prasībām noteikumu projektā ietvertas pārraudzības datu iegūšanas metodes, kas norāda, vai pārraudzības datus iegūst persona, kurai ir sertifikāts pārraudzības veikšanai, vai persona, kurai ir apliecība pārraudzības veikšanai, vai to dara abas minētās personas. 
  2. “Snieguma pārbaude”, kad iegūti dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (dati par dzīvnieku produktivitāti, eksterjeru u.c.) lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai, ar kuriem tiek īstenotas audzēšanas programmā noteiktie mērķi un uzdevumi. Tātad ciltsdarbā iesaistītajos ganāmpulkos veic snieguma pārbaudi. 

Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu pārraudzības un snieguma pārbaudes sastāvdaļa ir arī virspārraudzība – to veic Lauksaimniecības datu (LDC) centrs, bet eksterjera vērtēšanas un izcelsmes datu virspārraudzību – šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība. Gan pārraudzības datu, gan eksterjera vērtēšanas datu virspārraudzības rezultātus izvērtē LDC izveidota komisija.

Jaunie noteikumi nosaka arī, kādas veidlapas un par kādiem dzīvnieku produktivitātes un eksterjera rādītājiem speciālistiem ir jāaizpilda un noteiktos termiņos jānosūta atbildīgajām iestādēm vai organizācijām. 

Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē LDC ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības informācijas datubāzē, un LDC katru gadu sagatavo pārraudzības un snieguma pārbaudes datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības un snieguma pārbaudes gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē.

Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte