Brokeri palīdzēs veikt maksimāli izdevīgus darījumus ar lauksaimniecības zemēm un mežiem

Brokeri palīdzēs veikt maksimāli izdevīgus darījumus ar lauksaimniecības zemēm un mežiem

Daudziem lauksaimniecības zemju un mežu īpašniekiem un to potenciālajiem pircējiem nereti rodas grūtības ar attiecīgi sev piederošā vai pirkšanai noskatītā zemes īpašuma novērtēšanu. Tas rada potenciālu risku pārdot savu īpašumu par pārāk lētu cenu, vai – attiecīgi – iztērēt pārāk daudz naudas par iegādāto zemi vai mežu. Tādēļ darījumos ar lauksaimniecības un mežu zemēm gan pārdevēji, gan pircēji bieži izvēlas sadarboties ar šīs jomas profesionāļiem – brokeriem. Par šādu darījumu specifiku, to izmantošanas priekšrocībām un dažādām niansēm pavēstīja SIA „JAS – Consultants” valdes locekle Jūlija Suhodoļska.

Brokeru pakalpojumi kļūst aizvien pieprasītāki

Darījumos ar lauksaimniecības un mežu zemēm gan pārdevēji, gan pircēji bieži izvēlas sadarboties ar jomas profesionāļiem, un šāda veida pakalpojumi ir pieprasīti. Īpaši lielās saimniecības un lielākie zemju īpašnieki apzinās brokeru lomu un pienesumu darījumos ar zemēm. Pēdējā laikā arvien biežāk arī mazākas saimniecības un privātpersonas izlemj par labu sadarbībai ar brokeri, kurš uzņemas organizēt zemju iegādes vai pārdošanas darījumus.

Galvenais ieguvums, ko šāda sadarbība dod, ir iespēja būt pārliecinātam, ka tiks saņemts labākais darījuma piedāvājums.

Pieredze rāda, ka iegādes piedāvājumi par vienu un to pašu zemes gabalu var atšķirties ļoti būtiski, pat vairāk nekā trīs reizes (it īpaši darījumos ar meža zemēm). Dažādiem pircējiem ir ļoti atšķirīgas zemes gabalu novērtēšanas pieejas un stratēģiskais izdevīgums, pielietojums, līdz ar to arī būtiski atšķiras piedāvātā iegādes cena.

Priekšrocības, ko sniedz sadarbība ar zemju pārdošanas ekspertu – konsultantu

  • – Klientam būs iespēja pārdot savu zemes gabalu par augstāko cenu un nenāksies raizēties par to, ka, iespējams, tika saņemts par maz un bija iespējamība pārdot dārgāk;
  • – Speciālists uzrunās visus atbilstošākos interesentus par zemes gabala iegādi jeb potenciālos pircējus. Brokera zināšanas par tirgu un notikušajiem darījumiem, pieejamā plašā datu bāze ar zemes gabalu pircējiem, pieredze, pārdodot gan atsevišķus zemes gabalus, gan „portfeļus”, kas sastāv no daudziem zemes gabaliem, nodrošina to, ka klienta konsultants varēs pārdomāti un efektīvi atrast visatbilstošāko pircēju viņa zemes gabalam;
  • – Speciālists parūpēsies par to, ka visi ar zemes gabala iegādi saistītie dokumenti tiek atbilstoši un kvalitatīvi sagatavoti, kā arī par darījuma drošību, kas garantēs pilnu pirkuma maksas saņemšanu no zemes gabala pircēja;
  • – Klients maksās brokerim veiksmes prēmiju jeb atalgojumu par paveikto darbu tikai tad, kad zemes gabals būs pārdots. Nenāksies maksāt ne par ko papildus un saskarties ar jebkādiem slēptajiem maksājumiem;
  • – Vajadzības gadījumā brokeris nodrošinās sadarbību arī ar citu jomu pārstāvjiem – profesionāliem zemes vērtētājiem, juristiem un citiem speciālistiem, kuri nepieciešamības gadījumā var palīdzēt.


Abu pušu sadarbības izdevīgumu nodrošina sadarbības līgums un komisija

Sadarbojoties ar konsultantu, būs jāslēdz sadarbības līgums, kurā saprotamā veidā  tiek atrunāti būtiskākie sadarbības noteikumi.

Zemes gabalu pārdošanas darījumos komisija parasti tiek maksāta tajā brīdī, kad darījums ir veiksmīgi noslēdzies un īpašumtiesības ir pārreģistrētas uz jauno īpašnieku, kā arī pārdevējs ir saņēmis pirkuma maksu no pircēja. Papildus izdevumi var rasties, ja nepieciešams vērtējums zemes gabalam, kā arī līgumu sagatavošana. Taču tas būs zināms, iepazīstoties ar katra klienta individuālo situāciju. Tāpat pēc sarunas ar profesionāli viņš noteikti saņems atbildes uz visiem saviem jautājumiem.

Jebkādas slēptās izmaksas neatbilst godīgai komercpraksei.

Ja pircējs vēlas atrast saviem kritērijiem atbilstošus zemes gabalus iegādei, tad par gaidāmajām izmaksām konsultants viņam varēs atbildēt, precīzāk iepazīstoties ar konkrētā darba apjomu un specifiku. Tomēr visa pamatā ir komisija vai veiksmes prēmija, ko brokeris saņem, veiksmīgi noslēdzot darījumu.

Konkrēta brokera izvēles pamatā jābūt uzticībai

Tā kā ar klienta izvēlēto personu un uzņēmumu viņam būs jāsadarbojas visā darījumu procesa noritēšanas laikā, tad svarīgākā noteikti ir uzticība un pārliecība par saņemtā pakalpojuma kvalitāti. Starpniekam ir jābūt labam pārdevējam un jomas profesionālim, par ko var kļūt, ja ir iegūta atbilstošā pieredze un zināšanas, kas ir kā garantija profesionālu pakalpojumu sniegšanai.

Tāpat katram klientam ir jāsaprot, kāda ir pievienotā vērtība, ko viņš saņems. Brokera galvenais uzdevums ir pārstāvēt sava klienta intereses un rīkoties saskaņā ar tām, lai panāktu viņam maksimāli izdevīgu rezultātu. Tāpēc visa pamatā ir uzticība. Pieņemtais lēmums par konkrēta brokeru pakalpojumu sniedzēja izvēli var tiešā veidā ietekmēt darījuma gala rezultātu.

Materiālu sagatavoja Austris Kalmiņš