Šogad vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu

Šogad vienoto platības maksājumu varēs saņemt kā bezprocentu īstermiņa aizdevumu

Ceturtdien, 14.maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsts īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”. Tas paredz lauksaimniekiem vienoto platības maksājuma avansu piešķirt kā īstermiņa bezprocentu aizdevumu, lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi. Savukārt lauksaimniecības primāro produktu ražotājiem un lauksaimniekiem stabilizēs naudas plūsmu, kā arī nodrošinās ekonomisko dzīvotspēju un attīstību.

Noteikumu projektā paredzēts, ka īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu aprēķinās no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā šādus noteikumu projekta nosacījumus:
1) īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.

Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki varēs Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegt no 2020. gada 20. maija līdz 15. augustam.

Aizdevuma atmaksa: LAD ieturēs izmaksāto īstermiņa aizdevuma summu no lauksaimniekam aprēķinātās avansa maksājuma summas vai aprēķinātā gala maksājuma par kārtējā gadā vienotajam platības maksājumam apstiprinātajām platībām.

Plānotais atbalsta saņēmēju skaits – 15,2 tūkstoši lauksaimniecības primāro produktu ražotāju ar kopējo deklarēto platību 1,5  miljoni ha. Īstermiņa aizdevumu kopējā summa: 60 miljoni eiro, kam papildu finansējums no valsts budžeta nav nepieciešams.

LR ZM sniegtā informācija