Sākas pieteikšanās atbalstam pasākumiem meža platību paplašināšanai

Sākas pieteikšanās atbalstam pasākumiem meža platību paplašināšanai

Lauku atbalsta dienests no 5. maija līdz 5. jūnijam pieņems pieteikumus pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs, kur kopumā būs pieejams 770 400 eiro atbalsts, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” devītajā projektu pieņemšanas kārtā kopējais publiskais finansējums būs 720 400 eiro. Pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.

Savukārt aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” astotajā projektu pieņemšanas kārtā kopējais publiskais finansējums ir 50 000 eiro, un projekti jāīsteno līdz 2023. gada 1. septembrim.

Atbalstu piešķirs par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi, kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc tajā mežs ir jāatjauno.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta ājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Informāciju apkopoja Iveta Eglīte