Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

No 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 26. jūnijam jaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. 

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Atbalsta veids – vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījumdarbības plānu. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju maksājumu 40 000 eiro apmērā saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jaunajam lauksaimniekam uz projekta iesniegšanas brīdi jāpieder vismaz 51% pamatkapitāla daļu un jābūt paraksta tiesībām vai jābūt saimniecības īpašniekam.

Ar prasībām pretendentam, saimniecības dibināšanas procesu un darījumdarbības plāna saturu un detalizētiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai var iepazīties šeit.

Atbalsta maksājumam attiecināmi ir tikai tie pretendenta ieguldījumi, kas tiks īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas). Atbalstāmos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi un ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem – vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas).

Projektu pieteikumus var iesniegt:

  • – izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmu,
  • – personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs,
  • – personīgi LAD Centrālajā aparātā.

Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro.

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte
Foto: Pixabay