Turpinās pieteikumu pieņemšana konkursam “Sakoptākais mežs”

Turpinās pieteikumu pieņemšana konkursam “Sakoptākais mežs”

Līdz 28. jūnijam var iesniegt pieteikumu konkursam SAKOPTĀKAIS MEŽS”Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona. 

Konkurss norisinās jau trešo gadu, to organizē Latvijas Meža īpašnieku biedrība ar mērķi apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos un rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem. Līdz ar konkursu tiek popularizēta ilgtspējīga meža apsaimniekošana un sabiedrība tiek informēta par veiksmīgu privāto mežu apsaimniekošanu.

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem.

Konkursā tiks vērtēts meža īpašnieka ieguldījums produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidē un meža atjaunošanā, kā arī komisija skatīsies, kā tiek veikta meža kopšana un mežizstrāde. Tiks vērtēta arī meža infrastruktūra, jo arī tai ir būtiska loma meža apsaimniekošanā un arī skatīts, vai meža īpašnieks pielieto zinātniski pamatotas metodes, lai ilgtspējīgi apsaimniekotu mežu. 

“Mēs esam pārliecināti, ka šis konkurss nepieciešams, lai apzinātu Latvijas mežsaimniekus, kas ikdienā nodarbojas ar ilgtspējīgu saimniekošanu. Bieži vien pastāv uzskats, ka mežs var augt arī bez cilvēka iesaistes, taču mūsu mērķis ir parādīt to, ka meža kopšanai tomēr ir nepieciešamas zinātniski pamatotas un praksē pārbaudītas metodes,” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkursa vērtēšanā tiek izmantoti šādi kritēriji:

1. Ieguldījums produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidē
– Atjaunošana un mežizstrāde
– Kopšana
– Meža infrastruktūra
2. Zinātniski pamatotu metožu izmantošana ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā
3. Zemes racionāla izmantošana
4. Ainavas elementu plānošana
5. Saskarsme ar kaimiņiem un pašvaldību

Konkurss „Sakoptākais mežs” jau uzsācis savu darbību un turpināsies līdz 16. decembrim. Sakoptākā meža saimniekam nu jau tradicionāli tiks pasniegta prestižā meža nozares gada balva “Zelta čiekurs” nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”. Balvu klāstā ir profesionāls motorinstruments jaunaudžu kopšanai un veicināšanas balvas – dāvanu kartes mežu stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei 500 Eur vērtībā.

Konkursa nolikums

 Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte