Droni ienāk lauksaimniecībā

Dronu jeb Bezpilota tālvadības lidaparātu tehnoloģijas pēdējo gadu laikā piedzīvo strauju izaugsmi. Droni tiek efektīvi izmantoti izklaides industrijā, teritoriju un objektu apsekošanā, būvniecībā, mežsaimniecībā un daudzās citās jomās. Ražotāji izstrādā aizvien jaunus risinājumus arī bezpilota lidaparātu izmantošanai lauksaimniecībā.

Pastāv vairāki veidi, kā lauksaimniecībā iespējams izmantot dronus, to skaitā ir:

  • – Lauku robežu precizēšana, platību aprēķināšana.
  • – Esošās situācijas novērtēšana un analīze.
  • – Lauku mēslošana, miglošana, laistīšana.

Ar mērniecību saistītu uzdevumu veikšanā pasaulē un arī Latvijā dronus izmanto jau vairākus gadus, saimnieki šāda veida darbu veikšanai parasti izmanto mērnieku pakalpojumus.

Zemniekiem, kuri apsaimnieko lielus lauku masīvus, perspektīvs risinājums var izrādīties dronu izmantošana esošās situācijas novērtēšanā. Ar multispektrālās kameras palīdzību no gaisa iespējams izdarīt foto uzņēmumus, kurus apstrādā datorā ar atbilstošu programmu palīdzību. Ar to palīdzību ir iespējams iegūt informāciju par mitruma līmeni, slimībām, ražas gatavības pakāpi, pārmēslotību vai mēslojuma trūkumu un citiem rādītājiem dažādās lauka daļās. Šāda informācija var palīdzēt piemērotā laikā veikt lauku mēslošanu, sākt ražas novākšanu un citus darbus.

Par vērienu, kādā tiek attīstītas tehnoloģijas šajā virzienā, liecina viena no vadošajiem ASV lauksaimniecības dronu tehnoloģiju uzņēmumiem Agribotix vienošanās ar uzņēmumu John Deer par abu uzņēmumu sadarbību ar mērķi izmantot John Deer dīleru tīklu integrētu produktu izplatīšanai ASV un citu valstu tirgos.

Trešais virziens, kurā aizvien biežāk tiek izmantoti bezpilota lidaparāti, ir lauku mēslošana, miglošana vai laistīšana no gaisa. Salīdzinot ar lidmašīnām vai helikopteriem, droni šādus darbus var veikt precīzāk, savukārt, salīdzinot ar traktortehniku, to galvenās priekšrocības ir ātrums un lauku neizbraukāšana. Dronu priekšrocības attiecībā pret cilvēku roku darbu ir ātrums un spēja savu darbu paveikt bez kļūdām un sīkām blēdībām.

Lauksaimniecībā izmantojamo dronu tehnoloģiju attīstīšanā darbojas arī vairāki Latvijas uzņēmumi. Daudzsološs pieteikums starptautiskajā tirgū ir pagājušā gada nogalē prezentētais uzņēmuma AirBoard produkts AirBoard AGRO (attēlā) – augstas veiktspējas drons pesticīdu smidzināšanai, kurš sešu stundu laikā spēj apstrādāt vienu hektāru lielu lauku. Saskaņā ar uzņēmuma informāciju, nozīmīgākā šī produkta mērķauditorija ir Vācijas vīnogu audzētāji, kuri apsaimnieko laukus stāvās nogāzēs.

Izmantošanai lauksaimniecībā paredzēto dronu tehnoloģiju izmaksas nav zemas, tāpēc pionieri to ekspluatācijā ir lauksaimniecības ziņā attīstītāko valstu lielsaimnieki, kuri apstrādā lielus lauku masīvus. Starp pirmajiem dronu izmantotājiem ir arī zemnieki, kuri darbojas specifiskās lauksaimniecības jomās vai grūti pieejamās vietās, piemēram, purvos, kalnos. Par to, vai dronus jau šobrīd izmanto arī Latvijas lauksaimnieki, informācijas trūkst. Tehnoloģijas gan strauji attīstās un ir pamats prognozēt, ka nedaudzu gadu laikā droni un to aprīkojums ieņems vietu blakus traktoriem gan lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības vietās, gan turīgu un progresīvu saimnieku garāžās.

Attēlā: Latvijā izgatavotais AirBoard AGRO darbā

Informāciju sagatavoja Artis Bērziņš