BeeKing – dravā ar viedtālruni

Pēdējos gados strauji pieaug nozaru skaits, kurās modernās tehnoloģijas kļuvušas par neatņemamu ikdienas darbu sastāvdaļu. Ceļā uz to ir arī biškopība, vieni no šī ceļa lauzējiem ir latviešu uzņēmums SIA BeeTech Services, kurš izstrādājis digitālu pierakstu veikšanas un darbu plānošanas aplikāciju BeeKing.

Biškopjiem, kuri apkopj lielu saimju skaitu, viens no izaicinājumiem, lai iegūtu labu ražu un nenodarītu pāri bitēm, ir efektīva informācijas apkopošana un lēmumu pieņemšana, balstoties uz precīzu informāciju, nevis aptuvenām atmiņām. BeeKing izstrādāts ar mērķi palīdzēt biškopjiem novērst minētās problēmas un tādā veidā uzlabot darba efektivitāti.

BeeKing sastāv no divām sastāvdaļām – mobilās aplikācijas un interneta portāla. Izmantojot mobilo aplikāciju, biškopis dravā balss ieraksta veidā var ierunāt svarīgāko informāciju, savukārt pārnācis no dravas viņš, izmantojot interneta portāla piedāvātās iespējas, var apstrādāt ierunātos datus un plānot turpmākos darbus.

BeeKing idejas autors, SIA BeeTech Services dibinātājs Jānis Kronbergs stāsta: Ar biškopību sāku nodarboties pirms sešiem gadiem un ar laiku sapratu, ka nepieciešams domāt par labāku darba organizēšanu. Tobrīd, līdzīgi kā liela daļa Latvijas biškopju, pierakstiem izmantoju parastu kladi, kas man, kā cilvēkam, kurš līdz šim pamatā strādājis IKT jomā, nešķita efektīvi. Izpētījis piedāvājumu biškopības aplikāciju tirgū, sapratu, ka tām visām ir savi trūkumi, tāpēc, sadarbībā ar Latvijas vadošajiem biškopjiem, radījām BeeKing – pirmo biškopības aplikāciju pasaulē, kas strādā brīvroku režīmā ar runas atpazīšanu.

Gada laikā BeeKing izmēģinājuši vairāk kā divi simti biškopju un divas trešdaļas no tiem turpina to lietot. Augusta sākumā klajā nāca BeeKing papildinātā versija (V2). Papildinātā versija ļauj plānot un analizēt darbu ar bišu saimēm to dzīvescikla garumā, no saimes izveides, līdz tās slēgšanai.  Balss kā pierakstu veids nav vienīgais veids kā biškopjiem atvieglot dravas pierakstus, tāpēc izvērtējot tehnoloģiju sniegtās iespējas un biškopju ieteikumus šobrīd jau strādājam pie nākošās paaudzes BeeKing.

BeeKing un citu līdzīgu produktu perspektīvas vietējā tirgū gan ir ierobežotas. BeeKing var būt noderīgs profesionāliem vai pusprofesionāliem biškopjiem, kuri vēlas strādāt efektīvi un orientējas modernajās tehnoloģijās. Lielākā daļa no Latvijas biškopjiem ir vidējās un vecākās paaudzes pārstāvji un šiem nosacījumiem neatbilst. Šī iemesla dēļ BeeKing izstrādātāju mērķis ir strādāt ārvalstu tirgos.

J.Kronbergs: Lai BeeKing izaugsme būtu straujāka, sadarbībā ar Latvijas biškopības biedrību un izmantojot LIAA atbalstu iepazīstinām ar šo jaunievedumu citu valstu biškopības organizācijas, kā rezultātā rudenī plānojas pirmie semināri biškopjiem ārpus Latvijas. Papildus latviešu un angļu valodai, kurā šobrīd BeeKing nodrošina dravas pierakstus, mājaslapu esam jau izveidojuši arī zviedru valodā.  Septembrī esmu uzaicināts dalīties pieredzē par BeeKing izveidi un balss izmantošanu pierakstu veikšanā vispasaules biškopju kongresā, kas norisinās reizi divos gados, un šogad notiek Kanādā, Monreālā. Tā būs lieliska iespēja prezentēt Latviju un Latvijas biškopību inovāciju zīmē, kā arī vienreizēja iespēja uzrunāt potenciālos lietotājus un sadarbības partnerus.

Varam tikai minēt, kādi turpmākajos gados būs BeeKing panākumi starptautiskajā tirgū. Taču skaidrs ir tas, ka šādi vai citi modernajās tehnoloģijās balstīti risinājumi ienāks arī biškopībā. Tos izstrādās un pirmie efektīvi izmantos cilvēki, kuriem būs zināšanas gan IKT jomā, gan biškopībā. BeeKing līdzšinējie panākumi tirgū liecina par to, ka Latvijā šādi cilvēki ir.

Informāciju sagatavoja Artis Bērziņš