Jauna mobilā aplikācija lauksaimniekiem

Jauna mobilā aplikācija lauksaimniekiem

LAD aplikācijaLauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju, kas paredzēta lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Rūpējoties par klientiem, Lauku atbalsta dienests cenšas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.

Jaunā aplikācija nodrošinās ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki ātrāk saņems informāciju, spēs ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt dienestu.

Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, no LAD saņemtās vēstules, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem.

Ar jaunās programmatūras palīdzību iespējams arī ērti nofotografēt laukus un īstenoto investīciju projektu rezultātus, lai šo informāciju nosūtītu dienestam.

Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informācija par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.

Jauno aplikāciju, kuras nosaukums ir “Lauku atbalsta dienests”, izstrādājusi publiskajā iepirkumā uzvarējusī SIA “Autentika”. Tā bez maksas ir pieejama gan Android, gan iOS viedierīcēm. Atkarībā no tālruņa modeļa, tā atrodama GooglePlay vai vai AppStore.

Informāciju apkopoja Iveta Eglīte