Lauku atbalsta dienests izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā

Vēl šogad mežsaimniekiem tiks sniegta iespēja pieteikties atbalstam vairākās mežsaimniecības jomās. Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. decembrim varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 760 tūkstoši eiro.

Tāpat no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. decembrim  iespējams pieteikties atbalstam apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”. Šo atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi. Kopējais pieejamais finansējums ir 899 tūkstoši eiro.

Savukārt mo 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 1. novembrim iespējams pieteikt savu dalību apakšpasākumā “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”. Šā pasākuma ietvaros iespējams veikt ugunsnovērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu. Kopējais pieejamais finansējums šajā apakšpasākumā ir 100 tūkstoši eiro.

Šajā kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023. gada 1. septembris.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var izdarīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.

Informāciju apkopoja Iveta Eglīte