Oktobrī pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

Oktobrī pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu izstrādei lauksaimniecībā

No 2019.gada 1. oktobra līdz 2019. gada 1. novembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un LAD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.

Šī būs ceturtā projektu pieņemšanas kārta, kuras kopējais publiskais finansējums ir 4,2 miljoni eiro.

Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacījumiem, iesnieguma veidlapa un cita informācija  pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Informāciju apkopoja Iveta Eglīte