Kaspars Gerhards: Ikvienam lauksaimniekam jābūt daļai no Kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes plāna veidošanas

Kaspars Gerhards: Ikvienam lauksaimniekam jābūt daļai no Kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes plāna veidošanas

Pagājušajā nedēļā Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards tikās ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani, kurā tika pārrunāts gan jau sasniegtais, gan turpmāk īstenojamais.

Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja šāgada reģionālo konferenču organizēšanu. Ministrs uzsvēra: “Pagājušajā gadā aizvadītās piecas reģionālās konferences nodrošināja vērtīgu informāciju ministrijai par Latvijas lauksaimnieku viedokli un nostāju Kopējās lauksamniecības politikas (KLP) jautājumos, kā arī sniedza iespēju ikvienam lauksaimniekam būt daļai no KLP nākotnes plāna veidošanas. Šādu pieeju ministrijai sadarbībā ar konsultāciju dienestu ir jāturpina īstenot arī 2020. gadā, sniedzot informāciju Latvijas lauksaimniekiem un interesentiem par apkopoto informāciju un KLP nākotnes plāna izstrādi. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka reģionālās konferences dod iespēju visu Latvijas novadu lauksaimniekiem apmeklēt seminārus tuvāk savai saimniekošanas vietai.”

Jaunā reģionālo konferenču cikla laikā 2020. gada pavasarī plānots sniegt informāciju par Lauku attīstības plāna 2021.-2027. gadam sasniedzamajiem rezultātiem, un ministrs Kaspars Gerhards kā primāro vēstījumu šim projektam ir noteicis tematu: “Ko atstāsim nākamajām paaudzēm Latvijas laukos?”

Tā kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inkubatoru darbība tiek pārtraukta, LLKC ir noteikts uzdevums aktivizēt sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju, lai rastu jaunus atbalsta mehānismus lauku uzņēmējdarbības veicināšanai. Ir jāstiprina inkubācijas atbalsta konsultatīvā sistēma uzņēmējiem laukos, tādējādi veicinot jaunu darbavietu izveidi un pieejamību Latvijas reģionos. Ministrs Kaspars Gerhards ir pārliecināts, ka darbavietu pieejamība ir viens no noteicošajiem faktoriem teritorijas apdzīvotībai. 

Ņemot vērā pasākuma “Novada garša” 2019. gadā sasniegtos rezultātus un apkopoto informāciju, ministrs ir pārliecināts, ka šī projekta īstenošana ir jāturpina arī 2020. gadā. 

Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC jau savlaikus uzsāks darbu pie lauksaimniecības nozares lielākās gada balvas “Sējējs 2020” organizēšanas, konkurss veidojot arvien mūsdienīgāku. Ministrs aicina ikvienu Latvijas saimnieku piedalīties konkursā, jo konkurss ir nozīmīgs veids, kā izcelt labākos saimniekus un saimniekošanas piemērus, sekmējot pozitīvo konkurenci. Lauksaimnieki veic ļoti svarīgu darbu Latvijai – viņi ir daļa no Latvijas lauku ainavas, to veidojot un uzturot. Lauksaimnieki ir tie, kuri rada darbavietas un veicina reģionu apdzīvotību. Un ne mazāk svarīgi ir tas, ka lauksaimnieki rada pašmāju produktus, ko uzturā lietojam mēs, mūsu bērni un arī iedzīvotāji ārzemēs. Jo produkcija, kas tiek eksportēta uz citām pasaules valstīm, nes Latvijas vārdu pasaulē.