Meža īpašnieki aicināti apsekot egļu audzes

Meža īpašnieki aicināti apsekot egļu audzes

Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados Latvijā vairākās vietās tika konstatēta visbīstamākā egļu audžu kaitēkļa egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) pastiprināta savairošanās, meža īpašnieki ir aicināti apsekot savas egļu audzes.  Informācija nepieciešama, lai varētu īstenotu rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi un būtu iespējams apkarotu šo kaitēkli.

Tāpēc, lai  tiktu samazināts egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās risks, saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi, Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus:

  • – no 15. maija veikt īpašumā esošo egļu audžu apsekošanu;
  • – apsekot 50 gadu vecas un vecākas egļu audzes;
  • – aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei.
     

ANKETU var aizpildīt šeit 

Egļu astoņzobu mizgrauzis tiek uzskatīts par agresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli Latvijā, kurš var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus, ja savairojas lielā skaitā. Visbiežāk tā skaits pastiprināti palielinās  pēc vējgāzēm, taču tas var kolonizēt arī citādā veidā novājinātas egļu audzes.

Speciālisti prognozē, ka arī 2020. gada sezonā varētu turpināt savairoties egļu astoņzobu mizgrauži, jo pagājušajā gadā šī kaitēkļa populācija bija palielinājusies vairāk kā divas reizes. ReklāmaAizvērt

Sevišķi masveidīga mizgraužu savairošanās bija vērojama Lubānas apkārtnē un Gaujas Nacionālajā parkā. Egļu astoņzobu mizgrauzis ir stumbru kaitēklis, kas sastopams visā koka garumā, lielāko blīvumu sasniedz apēnotās vietās. Vabole ir tumši brūnā līdz melnā krāsā, spīdīga. Gadā attīstās viena līdz divas tās paaudzes.

Mizgrauzim piemērotāki ir resni koki, tādēļ par riska audzēm uzskatāmas apmēram 50 gadus vecas un vecākas egļu audzes. Šis kaitēklis ir sastopams arī egļu ciršanas atliekās, kas ir resnākas par 12 centimetriem, taču, lai sekmīgi vairotos, šim mizgrauzim tomēr ir nepieciešami egļu stumbri, kas resnāki  par 20 centimetriem.

Materiālā izmantota Valsts meža dienesta informācija